دکتر سید مسعود میرکاظمی

تعداد بازدید:۳۶۹۲۷

دکتر سید مسعود میرکاظمی -معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی  کشور