پژوهشکده علوم پایه کاربردی

تعداد بازدید:۹۳۸۵

 

نشانی: تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی – روبروی دانشکده حقوق – ساختمان شهید یمینی - ص پ : 1171- 19615
تلفن: 4-22431933 (021)
نمابر: 22431938 (021)
پست الکترونیک: sec.rias@acecr.ac.ir

وب سایت: https://rias.acecr.ac.ir