پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

تعداد بازدید:۶۶۸۲

 

نشانی: مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - سازمان مرکزی جهاددانشگاهی - صندوق پستی: 1376-91775
تلفن: 38827139-051
نمابر: 38832369-051
پست الکترونیک: sec.khr@acecr.ac.ir
وب سایت: www.foodres.ir