پژوهشکده توسعه و برنامه‌ریزی

تعداد بازدید:۷۲۵۶

 

نشانی: تبریز – بلوار 29 بهمن – دانشگاه تبریز -پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی  
تلفن: 33341245-041
نمابر: 33342565-041
پست الکترونیک: sec.as@acecr.ac.ir
وب سایت:-