پژوهشکده گیاهان دارویی

تعداد بازدید:۳۷۷۹۶

 

نشانی: استان البرز – کرج – کیلومتر 5 اتوبان کرج – قزوین - خروجی کمالشهر – میدان علم و فناوری - جاده شهدای جهاددانشگاهی – پژوهشکده گیاهان دارویی-  صندوق پستی مهرویلا : 369 – 31375

تلفن: 66561462 - 66561050 (021)

تلفن: 19-34764010 (026)

نمابر: 66561491 (021)

نمابر: 34764021 (026)

پست الکترونیک: sec.imp@acecr.ac.ir

وب سایت: http://imp.acecr.ac.ir