موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

تعداد بازدید:۱۱۰۹۰۳

 

نشانی: اهواز - بلوار پردیس - بلوار گلستان - انتهای بلوار پردیس - جنب دانشگاه پیام نور
تلفن: 4-33345372 (061)
نمابر: 33345826 (061)
پست الکترونیک: mjdkh@acecr.ac.ir
وب سایت: www.mjdkh.ac.ir