موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کاشمر

تعداد بازدید:۱۱۹۹۵

 

نشانی: کاشمر - بلوار سید مرتضی - مقابل پمپ بنزین
تلفن: 55250800-051
نمابر: 55250805-051
پست الکترونیک: kashmar.iast@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdk.ac.ir