موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه

تعداد بازدید:۳۷۱۵۷

 

نشانی: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن - پشت ساختمان جهاددانشگاهی

تلفن: 31031-083 (داخلی 602)

نمابر: 38246768-083

پست الکترونیک: jdku@acecr.ac.ir

وب سایت: www.jdku.ac.ir