شورای علمی

تعداد بازدید:۱۹۱۰۶

اعضای شورای علمی جهاددانشگاهی عبارتند از: 

دکتر حسن مسلمی نایینی (رییس)

دکتر یعقوب فتح الهی ننه کران(نایب رییس)

دکتر محمد محسن غفوریان نادرنژاد

دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی

دکتر ایرج فیضی

دکتر سید سعید هاشمی

دکتر سعید پورعلی

دکتر محمدرضا صادقی

دکتر ژیلا صدیقی