سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه

تعداد بازدید:۳۱۷۹۵

 

نشانی: کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - سه راه 22 بهمن - ساختمان جهاددانشگاهی - صندوق پستی1317-67145

تلفن: 31031-083

نمابر: 38257210 -083

نمابر: 38250808-083

پست الکترونیک: sec.ks@acecr.ac.ir

وب سایت: http://ksh.acecr.ac.ir/fa