سازمان جهاددانشگاهی یزد

تعداد بازدید:۲۲۱۷۷

 

نشانی: یزد - صفائیه - بلوار شهدای گمنام - کدپستی: 8916713335

تلفن: 31623018-035

نمابر: 38303455-035

پست الکترونیک: sec.yz@acecr.ac.ir

پست الکترونیک: info@sau.ac.ir

وب سایت: http://jdyazd.ac.ir