سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

تعداد بازدید:۱۶۶۷۳

 

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان قدس - خیابان پورسینا - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی - ساختمان آموزش - شماره101

تلفن: 3-88991162 (021)

تلفن: 66405895 (021)

نمابر: 88988957 (021)

پست الکترونیک: sec.tums@acecr.ac.ir

وب سایت: http://tums.acecr.ac.ir