سازمان جهاددانشگاهی گیلان

تعداد بازدید:۱۲۴۰۳

 

نشانی: رشت - خیابان ملت - دانشکده پردیس - صندوق پستی: 3576-41635
تلفن: 4-33332563 (013)
نمابر: 33332394 (013)
پست الکترونیک: sec.gl@acecr.ac.ir
وب سایت: http://gilan.acecr.ac.ir