هیات رییسه

تعداد بازدید:۲۶۵۳۵

اعضای هیات رییسه جهاددانشگاهی:   

                                                        

                                                                           دکتر حسن نایینی                        
                                                                        رییس جهاددانشگاهی             

 

    

               امیر طهرانچی                                             دکترابوالقاسم رئیسی                                   بهنام چهارلنگ 
              مدیر کل حوزه ریاست                                     مدیر کل روابط عمومی                                     مدیرکل حراست

            
             

 

        

  دکتر یعقوب فتح الهی ننه کران                                دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی                           دکتر محمدمحسن غفوریان نادرنژاد
  سرپرست معاونت پژوهش وفناوری                          سرپرست معاونت فرهنگی                         سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی 

 

    

            دکتر مهدی باصولی                                دکتر عیسی علیزاده                                        دکتر بهروز بادکو

 معاون پشتیبانی و مدیریت منابع              معاون هماهنگی و امور مجلس                       معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان ستفا